0917.276.838

Chạy quảng cáo Facebook Ads hiệu quả với UID và LookaLike mới nhất

NỘI DUNG CHIA SẺ

+ Tư duy quét tệp UID

+ Sử dụng Ftool.vn để Convert UID ra tệp SĐT

+ Tạo tệp tùy chỉnh với SĐT

+ Quảng cáo facebook ads hiệu quả với tệp tùy chỉnh SĐT

+ Quảng cáo facebook ads hiệu quả với tệp Lookalike

+ Seeding trong quảng cáo facebook

+ Xác định độ lớn tệp quảng cáo với ngân sách cho phù hợp … và nhiều kiến thức quang trọng khác